Aktualizacja 11.1 – 8 maja

Aktualizacja 11.1 – 8 maja

Przygotowaliśmy niewielką aktualizację, w której modyfikujemy dwie animacje Okrzyków bojowych i dostosowujemy częstotliwość występowania kart w selekcji na Arenie.

Więcej szczegółów poniżej!

Divider_GIL_Leather.png

  • Dwukrotnie przyspieszono szybkość animacji Okrzyku bojowego Dreszczołaka.
  • Dreszczołak może teraz powtórzyć maksymalnie 20 Okrzyków bojowych. 
  • Dwukrotnie przyspieszono szybkość animacji Okrzyku bojowego Życiopijcy.

Arena

  • Dostosowano częstotliwość występowania kart, aby poprawić balans zwycięstw poszczególnych klas. Przykładowo, współczynnik zwycięstw paladyna był zbyt wysoki, a teraz powinien zbliżyć się do średniej.

Poprawki błędów

  • Poprawiono grafikę na karcie Wchłonięcie duszy z Potwornych łowów.
  • [Android] Aktualizacja Hearthstone za pośrednictwem klienta nie będzie już wywoływać ostrzeżenia o instalacji aplikacji z nieznanego źródła.