Informacje o aktualizacji 21.3

Informacje o aktualizacji 21.3

Jutrzejsza aktualizacja 21.3 zawiera szereg zmian wprowadzonych w Standardzie, Dziczy, Ustawce, Starciach i na Arenie.

Aktualizacje Standardu i Dziczy

Następujące karty zostały osłabione.

Rozsierdzony brutal
 • Stara wersja: [Koszt 7] Nowa wersja: [Koszt 8]

DEMONHUNTER_SW_037_plPL_IreboundBrute-64373_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngDEMONHUNTER_SW_037_plPL_IreboundBrute-64373_NORMAL.png

Komentarz twórców: Rozsierdzony brutal często był zagrywany wcześniej, niż planowaliśmy. Opóźnienie go o jedną turę powinno zmniejszyć występowanie ekstremalnych tur.

Illucja, Niszczycielka Umysłów
 • Stara wersja: Okrzyk bojowy: Do twojej następnej tury zamień się ręką i talią z przeciwnikiem. Nowa wersja: Okrzyk bojowy: Zastąp twoją rękę kopią ręki przeciwnika do końca tury.

PRIEST_SCH_159_plPL_MindrenderIllucia-59643_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngPRIEST_SCH_159_plPL_MindrenderIllucia-59643_NORMAL.png

Komentarz twórców: Ostatnie poprawki Kapłana Cienia sprawiły, że nieoczekiwanie Illucja, Niszczycielka Umysłów stała się zbyt potężna w tym archetypie. Zamiast być używana jako karta zakłócająca w późnym etapie gry, Illucja w rękach graczy stała się narzędziem do pomijania tury przeciwnika na początku rozgrywki. Zmiana ma na celu wyeliminować dającą nieuczciwą przewagę umiejętność, jednocześnie wciąż zapewniając karcie użyteczność.

Wieczny płomień
 • Stara wersja: [Koszt 1] Nowa wersja: [Koszt 2]

SHAMAN_WC_020_plPL_PerpetualFlame-63098_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngSHAMAN_WC_020_plPL_PerpetualFlame-63098_NORMAL.png

Komentarz twórców: Wieczny płomień jest bardzo efektywnym narzędziem do usuwania stronników dla talii Zadaniowego Szamana. Podniesienie jego kosztu ułatwi taliom opierającym się o planszę dotrzymanie mu kroku we wczesnej i środkowej fazie rozgrywki.

Władza nad żywiołami
 • Okiełznaj płomienie (III część serii zadań)
  • Stara wersja: Zagraj 2 karty z Przeciążeniem. Nagroda: Bru'kan Burzotwórca. Nowa wersja: Zagraj 3 karty z Przeciążeniem. Nagroda: Bru'kan Burzotwórca.

SHAMAN_SW_031t2_plPL_TametheFlames-64324_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngSHAMAN_SW_031t2_plPL_TametheFlames-64324_NORMAL.png

Komentarz twórców: Spowolnienie zdobycia ostatniej nagrody w talii Zadaniowego Szamana da przeciwnikom większe szanse na kontratak, szczególnie jeśli grają wolniejszą talią.

Demoniczne nasiono
 • Demoniczne nasiono (I część serii zadań)
  • Stara wersja: Otrzymaj 6 pkt. obrażeń w swoich turach. Nagroda: Kradzież życia. Zadaj 3 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi. Nowa wersja: Otrzymaj 8 pkt. obrażeń w swoich turach. Nagroda: Kradzież życia. Zadaj 3 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi.
 • Stwórz więź (II część serii zadań)
  • Stara wersja: Otrzymaj 7 pkt. obrażeń w swoich turach. Nagroda: Kradzież życia. Zadaj 3 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi. Nowa wersja: Otrzymaj 8 pkt. obrażeń w swoich turach. Nagroda: Kradzież życia. Zadaj 3 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi.
 • Dodatkowo, Demoniczne nasiono jest teraz zablokowane w Dziczy.

WARLOCK_SW_091_plPL_TheDemonSeed-64900_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngWARLOCK_SW_091_plPL_TheDemonSeed-64900_NORMAL.png

WARLOCK_SW_091t_plPL_EstablishtheLink-64901_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngWARLOCK_SW_091t_plPL_EstablishtheLink-64901_NORMAL.png

Komentarz twórców: Od czasu pojawienia się Wichrogrodu bacznie obserwowaliśmy Standard i Dzicz. Postanowiliśmy zwiększyć obrażenia wymagane w pierwszych dwóch etapach tej Serii zadań w Standardzie oraz całkowicie wyeliminować ją w Dziczy. W standardowej rozgrywce spowoduje to wydłużenie czasu, w którym Tamsin może zablokować grę. W Dziczy występuje znacznie więcej efektywnych kart zadających sobie obrażenia. Przez to Demoniczne nasiono można ukończyć w nieuczciwie szybkim czasie. Dlatego postanowiliśmy usunąć kartę z tego formatu. Gdy nastąpi rotacja Demonicznego nasiona do Dziczy, zrezygnujemy z blokady i dostosujemy kartę do potrzeb formatu.

Mithrilowa Różdżka
 • Stara wersja: [Koszt 3] Nowa wersja: [Koszt 4]

WARLOCK_SW_003_plPL_RunedMithrilRod-63677_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngWARLOCK_SW_003_plPL_RunedMithrilRod-63677_NORMAL.png

Komentarz twórców: Mithrilowa Różdżka jest zbyt potężna w porównaniu ze źródłami many innych klas, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości dobierania kart Czarnoksiężnika. Podniesienie kosztu karty o 1 wyrówna szanse innych klas.

Gdy aktualizacja 21.3 wejdzie w życie, gracze przez 2 tygodnie będą mogli uzyskać zwrot pełnej wartości tajemnego pyłu za wymienione powyżej karty.

Następujące karty zostały wzmocnione.

Komentarz twórców: Pragniemy zachęcić mniej elastyczne klasy do większej liczby strategii i do korzystania z niedocenianych archetypów w Standardzie. Wzmocnienia kart mają przede wszystkim pomóc słabszych archetypom i zachęcić graczy do ich wykorzystania. Wiele z wprowadzonych zmian to tylko nieznaczne poprawki, mające być przygotowaniem na miniserię, która pojawi się w późniejszym czasie w aktualnym cyklu rozszerzeń.

Zestaw do garbarstwa
 • Stara wersja: [Koszt 2] Nowa wersja: [Koszt 1]

HUNTER_SW_457_plPL_LeatherworkingKit-64964_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngHUNTER_SW_457_plPL_LeatherworkingKit-64964_NORMAL.png

Hodowca selektywny
 • Stara wersja: 1/1 Nowa wersja: 1/3.

HUNTER_CS3_015_plPL_SelectiveBreeder-62698_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngHUNTER_CS3_015_plPL_SelectiveBreeder-62698_NORMAL.png

Dziki ogień
 • Stara wersja: [Koszt 2] Nowa wersja: [Koszt 1]

MAGE_BAR_546_plPL_Wildfire-63062_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngMAGE_BAR_546_plPL_Wildfire-63062_NORMAL.png

Mordresz Płomienne Oko
 • Stara wersja: [Koszt 10] 10/10 Nowa wersja: [Koszt 8] 8/8

MAGE_BAR_547_plPL_MordreshFireEye-63064_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngMAGE_BAR_547_plPL_MordreshFireEye-63064_NORMAL.png

Szabrowniczka z Wichrogrodu
 • Stara wersja: 3/3 Nowa wersja: 3/4

WARRIOR_SW_093_plPL_StormwindFreebooter-64975_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngWARRIOR_SW_093_plPL_StormwindFreebooter-64975_NORMAL.png

Kotwicowy Kamiennych Maczug
 • Stara wersja: 4/5 Nowa wersja: 4/6

WARRIOR_BAR_896_plPL_StonemaulAnchorman-63701_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngWARRIOR_BAR_896_plPL_StonemaulAnchorman-63701_NORMAL.png

Majtek Krwawych Żagli
 • Stara wersja: 2/1 Nowa wersja: 2/2.

WARRIOR_CS3_008_plPL_BloodsailDeckhand-62462_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngWARRIOR_CS3_008_plPL_BloodsailDeckhand-62462_NORMAL.png

Aktualizacja Ustawki

ZMIANY OGÓLNE

 • Czas trwania tur został przywrócony do stanu sprzed aktualizacji 21.2 (tury 3–9 zostały skrócone o 5 sek. po ich uprzednim wydłużeniu w aktualizacji 21.2).

AKTUALIZACJE BOHATERÓW

Dreszczołak
 • I po krzyku
  • Stara wersja: [Koszt 0] → Nowa wersja: [Koszt 2]

NEUTRAL_TB_BaconShop_HP_022_plPL_Snickersnack-58028_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_TB_BaconShop_HP_022_plPL_Snickersnack-58028_NORMAL.png

Wichroskrzydły
 • Gryf Dungara (Wschodnie Plagowiska)
  • Stara wersja: Za 5 tur zwiększ Poziom Karczmy. Nowa wersja: Za 5 tur następne ulepszenie Poziomu Karczmy kosztuje (5) mniej.

NEUTRAL_BG20_HERO_283p_t3_plPL_EasternPlaguelands-75706_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG20_HERO_283p_t3_plPL_EasternPlaguelands-75706_NORMAL.png

Mistrz Nguyen
 • Potęga burzy [zdolność pasywna]
  • Dostosowaliśmy szanse na aktywowanie mocy bohatera (brak zmian w tekście).

ZMIANY STRONNIKÓW

 • Zbuntowana szkutniczka zniknęła z puli stronników.
 • Kapitan Południowych Mórz wrócił do puli stronników.
Niecierpliwa prorokini
 • Stara wersja: [Karczma poziomu 3] Pomsta (3): Dodaj losowego Demona do twojej ręki. Nowa wersja: [Karczma poziomu 4] Pomsta (4): Dodaj losowego Demona do twojej ręki.

NEUTRAL_BG21_007_plPL_ImpatientDoomsayer-72066_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_007_plPL_ImpatientDoomsayer-72066_NORMAL.png

Kathra'natir
 • Stara wersja: [Karczma poziomu 4] 7/5. Twoje pozostałe Demony mają +3 do ataku. Twój bohater posiada Niewrażliwość. Nowa wersja: [Karczma poziomu 3] 5/4. Twoje pozostałe demony mają +2 do ataku. Twój bohater posiada Niewrażliwość.

NEUTRAL_BG21_039_plPL_Kathranatir-76566_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_039_plPL_Kathranatir-76566_NORMAL.png

Żaboskoczek
 • Stara wersja: Daj przyjaznej Bestii +2/+2 i tę Agonię. Nowa wersja: Daj przyjaznej Bestii +1/+1 i tę Agonię.

NEUTRAL_BG21_000_plPL_Leapfrogger-72042_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_000_plPL_Leapfrogger-72042_NORMAL.png

Potworna ara
 • Stara wersja: Gdy zaatakuje, aktywuj Agonię losowego przyjaznego stronnika. Nowa wersja: Gdy zaatakuje, aktywuj Agonię innego przyjaznego stronnika.

NEUTRAL_BGS_078_plPL_MonstrousMacaw-62230_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BGS_078_plPL_MonstrousMacaw-62230_NORMAL.png

Ożywczy grzechotnik
 • Stara wersja: [Karczma poziomu 4] 6/2. Nowa wersja: [Karczma poziomu 5] 7/3.

NEUTRAL_BG21_003_plPL_ReanimatingRattler-72045_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_003_plPL_ReanimatingRattler-72045_NORMAL.png

Przemytniczka piskląt
 • Stara wersja: 2/4. Gdy przyjazny Smok otrzyma premię do ataku, daj mu +2 do zdrowia. Nowa wersja: 2/5. Gdy przyjazny Smok otrzyma premię do ataku, daj mu +1 do zdrowia.

NEUTRAL_BG21_013_plPL_WhelpSmuggler-72072_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_013_plPL_WhelpSmuggler-72072_NORMAL.png

Impulsywny szachraj
 • Stara wersja: Agonia: Daj maksymalne zdrowie tego stronnika przyjaznemu stronnikowi. Nowa wersja: Agonia: Daj maksymalne zdrowie tego stronnika innemu przyjaznemu stronnikowi.

NEUTRAL_BG21_006_plPL_ImpulsiveTrickster-72059_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_006_plPL_ImpulsiveTrickster-72059_NORMAL.png

Zaginacz rzeczywistości
 • Stara wersja: [Karczma poziomu 6]. Nowa wersja: [Karczma poziomu 5].

NEUTRAL_BG21_036_plPL_MasterofRealities-75180_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_036_plPL_MasterofRealities-75180_NORMAL.png

Kruchonoga bandytka
 • Stara wersja: 5/3. Po dodaniu karty do twojej ręki, daj innemu losowemu Piratowi +1/+1. Nowa wersja: 6/5. Po dodaniu karty do twojej ręki, daj innemu przyjaznemu Piratowi +1/+1.

NEUTRAL_BG21_016_plPL_PeggyBrittlebone-72070_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG21_016_plPL_PeggyBrittlebone-72070_NORMAL.png

Komentarz twórców: Zmiana tekstu ma w tym wypadku jedynie ułatwić zrozumienie aktualnej treści karty. Działanie karty nie zostało w żaden sposób zmienione.

Zbieracz złota
 • Stara wersja: 2/2. Nowa wersja: 4/4.

NEUTRAL_BGS_066_plPL_Goldgrubber-61066_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BGS_066_plPL_Goldgrubber-61066_NORMAL.png

Morski rabuś
 • Stara wersja: 4/4. Nowa wersja: 4/5.

ROGUE_BGS_081_plPL_SaltyLooter-62734_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngROGUE_BGS_081_plPL_SaltyLooter-62734_NORMAL.png

Dziczy prorok
 • Stara wersja: 2/3. Nowa wersja: 3/3.

NEUTRAL_BG20_203_plPL_ProphetoftheBoar-70153_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG20_203_plPL_ProphetoftheBoar-70153_NORMAL.png

Dziku
 • Stara wersja: 1/4. Nowa wersja: 2/4.

NEUTRAL_BG20_101_plPL_Roadboar-70157_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG20_101_plPL_Roadboar-70157_NORMAL.png

Dzikuska Sierściogrzbietów
 • Stara wersja: 3/3. Nowa wersja: 4/4.

NEUTRAL_BG20_103_plPL_BristlebackBrute-70171_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG20_103_plPL_BristlebackBrute-70171_NORMAL.png

Dynamiczny duet
 • Stara wersja: 3/4. Nowa wersja: 4/5.

NEUTRAL_BG20_207_plPL_DynamicDuo-70184_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG20_207_plPL_DynamicDuo-70184_NORMAL.png

Czargla
 • Stara wersja: Na koniec twojej tury zagraj krwawy klejnot na wszystkich pozostałych przyjaznych stronników. Nowa wersja: Na koniec twojej tury zagraj krwawy klejnot na wszystkich przyjaznych stronników.

NEUTRAL_BG20_303_plPL_Charlga-70165_NORMAL.pngcardchanges_arrow.pngNEUTRAL_BG20_303_plPL_Charlga-70165_NORMAL.png

Aktualizacja Starć

 • Rezerwowi Awanturnicy, Zwarcie szyków oraz Zaklęcia sauté zostały przesunięte z 2 puli pasywnych skarbów do 2 puli ultrarzadkich.
 • Wszyscy razem zostali przesunięci z 1 puli pasywnych skarbów do 2 puli.
 • Wierna Pustce nie może teraz zostać użyta przy tworzeniu talii.

Aktualizacja Areny

Baranujący wierzchowiec nie będzie już pojawiał się w puli kart na Arenie. Dodatkowo odkryliśmy błąd dotyczący częstotliwości występowania niektórych kart. Zamierzamy zaimplementować właściwą częstotliwość występowania kart, przez co wszystkie klasy zbliżą się do progu 50% zwycięstw.

Poprawki błędów i usprawnienia gry

 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszenie się gry przy otwartej liście znajomych.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający modyfikacje listy znajomych.
 • Naprawiono błąd, przez który Maestra, Mistrzyni Maskarady powodowała czasem rozpoczęcie gry jako Łotr (przyznacie, kiepskie przebranie).
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający Wielkiemu Magowi Antonidasowi trafienie ukrytego celu, przez co czasem Antonidas trafiał swojego gracza, jeśli wrogi bohater pozostawał w Ukryciu.
 • Naprawiono błąd, przez który karty z Wymianą zachowywały swoje ulepszenia po włożeniu ich do talii przez efekt niezwiązany z Wymianą.
 • Naprawiono błędy, przez które karty takie jak Strażnik Ostrogrzywów nie zmniejszały poprawnie kosztu kart po zagraniu Niebiańskiej koniunkcji.
 • Naprawiono błąd, przez który koszt Szabrowniczki z Pustkowi mógł zostać zmniejszony poniżej 1 jeśli gracz posiadał 10 lub mniej kart w talii.
 • Naprawiono błąd, przez który Lord Fordragon aktywował stronników niebędących w grze.
 • Naprawiono błędy powodujące występowanie niewłaściwej liczby wyzwalaczy na kartach takich jak Zaginacz rzeczywistości i Przemytniczka piskląt.
 • Naprawiono błąd, przez który podmiana stronnika Karczmy poziomu 6 (np. Tajemna zmiana, moc bohatera Malygosa) czasem powodowała jego zniknięcie.
 • Naprawiono błąd, przez który poziom Karczmy przeciwnika wyświetlał się nieprawidłowo jako 1.

Year of the Gryphon Wood Placard Footer

Mana Crystals Page Footer Image


Dołącz do dyskusji!
{0} komentarze/y