เสียงสุดท้าย: เรียกทรีแอนท์ 2/2" ให้ มินเนี่ยนของคุณทั้งหมด">