เสียงสุดท้าย: เรียกปีศาจ 1/1" ให้มินเนี่ยน ตัวอื่นของคุณทั้งหมด">