ตารางจัดอันดับ

ผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อด้านล่างได้ใช้ทักษะการสร้างเด็คขั้นสุดยอด การตัดสินใจอันยอดเยี่ยม และการอุทิศตนอย่างเด็ดเดี่ยว