เจาะลึกผู้พัฒนา: โหมดลานประลองกับคริส เซียร์ฮุต

เจาะลึกผู้พัฒนา: โหมดลานประลองกับคริส เซียร์ฮุต

ลานประลองเป็นโหมดที่สนุกมาก และท้าทายฝีมือผู้เล่นได้มากพอสมควรเช่นกัน หากคุณอยากรู้รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการเลือกการ์ดในโหมดลานประลอง วันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคุณ เพราะว่าเราจะมาเปิดเผยระบบที่อยู่เบื้องหลังการจัดเด็คลานประลองของคุณให้ทราบทั่วกัน!

การ “ดราฟท์” ในลานประลองเป็นกระบวนการเลือกการ์ดสำหรับเด็คลานประลอง และคุณจะต้องใช้เด็คนั้นเพื่อเล่นกับผู้อื่นจนกว่าจะชนะถึง 12 ครั้งหรือแพ้ 3 ครั้ง คุณจะได้เลือกการ์ดทีละหนึ่งใบจากการ์ด 3 ใบที่ปรากฏให้คุณเลือก หลังจากเลือกการ์ดครบ 30 ใบ เด็คของคุณก็พร้อมเล่น

ชุดการ์ดลานประลอง

การ์ดที่ปรากฏให้เลือกนั้นได้รับการแบ่งกลุ่มตามแนวคิด “ชุดการ์ด” ชุดการ์ดคือการแบ่งกลุ่มการ์ดตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งรวมถึงความถี่ในการได้รับเลือกในการดราฟท์แต่ละครั้ง และความถี่ที่การ์ดใบนั้นอยู่ในเด็คที่ผู้เล่นใช้จนชนะ ในตอนนี้ เรามีชุดการ์ดเจ็ดชุดสำหรับการ์ดที่ไม่ใช่ระดับตำนาน และชุดการ์ดสามชุดสำหรับการ์ดระดับตำนาน เราจัดกลุ่มชุดการ์ดตามผลงานของการ์ดโดยไม่คำนึงถึงระดับความหายาก ในการเลือกการ์ดแต่ละครั้ง เกมจะเลือกชุดการ์ดที่จะปรากฏให้เลือกตามการสุ่มแบบถ่วงน้ำหนัก (จะอธิบายเรื่องนี้ในช่วงต่อไป) และจากนั้นดึงการ์ดสามใบจากชุดการ์ดนั่น

BucketPick.jpg

คุณอาจสงสัยว่าเราจัดกลุ่มการ์ดในชุดการ์ดกันอย่างไร สำหรับการ์ดแต่ละใบ เรามีสถิติว่าผู้เล่นมีโอกาสชนะเกมมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการ์ดใบนั้นๆ ในเด็คของตน เราจัดเรียงการ์ดตามโอกาสชนะดังกล่าว โดยแบ่งให้การ์ดที่มีโอกาสชนะใกล้เคียงกันอยู่ในชุดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเริ่มใช้ระบบนี้ในการอัพเดต 10.4 การ์ดทั้งหมดในชุดที่ 1 เป็นการ์ดที่มีโอกาสชนะมากกว่า 53% ชุดที่ 1 นั้นมีการ์ดจำนวนน้อย และจำนวนการ์ดในแต่ละชุดจะเพิ่มขึ้นตามโอกาสชนะของการ์ดที่ลดลง นอกจากนี้เรายังมีสถิติว่าผู้เล่นมีแนวโน้มที่จะเลือกการ์ดแต่ละใบอย่างไร การ์ดที่มีอัตราการเลือกสูงมากจะ “เลื่อนขั้น” ขึ้นไปอยู่ในชุดที่สูงกว่า เช่น รูปปั้นออบซิเดียน ซึ่งย้ายออกจากชุดที่ 2 ขึ้นไปอยู่ชุดที่ 1 ในการอัพเดต 11.0 ในขณะที่การ์ดที่มีอัตราการเลือกต่ำมากจะ “ลดระดับ” ไปอยู่ในชุดที่ต่ำกว่า เช่น ไฟร์ฟลาย ซึ่งย้ายออกจากชุดที่ 2 ลงไปอยู่ชุดที่ 3 ในการอัพเดต 11.0

น้ำหนักของการ์ดในลานประลอง

มีการ์ดหลายใบที่มีโอกาสปรากฏให้เลือกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามประเภทของการ์ดใบนั้น (เวทมนตร์ อาวุธ การ์ดคลาส เป็นต้น) นั่นคือ น้ำหนัก ของการ์ด ตัวอย่างเช่น การ์ดที่มีโอกาสปรากฏให้เลือกเพิ่มขึ้น 50% จะมีน้ำหนัก 1.5 โอกาสที่การ์ดแต่ละชุดถูกเลือกจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรวมของการ์ดทั้งหมดในชุดนั้น ชุดที่มีน้ำหนักรวม 200 จะมีโอกาสปรากฏเป็นสองเท่าของชุดที่ที่มีน้ำหนักรวม 100

ปัจจุบันเรามีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักของการ์ดดังต่อไปนี้: การ์ดคลาสน้ำหนักเพิ่มขึ้น 100% การ์ดเป็นกลางจากชุดคลาสสิคและชุดพื้นฐานน้ำหนักลดลง 50% และการ์ดเวทมนตร์และอาวุธน้ำหนักเพิ่มขึ้น 75% สำหรับการ์ดเวทมนตร์และอาวุธบางใบที่เป็นการ์ดคลาส จะนำการปรับเปลี่ยนน้ำหนักมาคูณกัน ทำให้การ์ดเหล่านั้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 250% (2.0 * 1.75 = 3.5) ไม่มีโบนัสน้ำหนักสำหรับการ์ดใหม่จากชุดหรือส่วนเสริมล่าสุด นอกจากนี้ ชุดการ์ดที่มีคุณภาพต่ำสุดจะมีโอกาสปรากฏให้เลือกที่น้อยลงกว่าเดิมอีก

การปรับค่าเล็กน้อย – แม้เล็กน้อยก็สำคัญ

เราต้องการให้คลาสแต่ละคลาสมีระดับพลังใกล้เคียงกันในลานประลอง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีระบบที่พยายามปรับโอกาสชนะของคลาสโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าการปรับค่าเล็กน้อย กระบวนการปรับค่าเล็กน้อย เป็นขั้นตอนวิธีแบบองค์รวมที่ประเมินโอกาสชนะของการ์ดทุกใบที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้ในลานประลอง เรามักจะใช้กระบวนการนี้หลังจากส่วนเสริมใหม่เปิดให้เล่นไปแล้วสองสามสัปดาห์เมื่อเริ่มเห็นเมต้าเริ่มแรกได้ชัดเจน กระบวนการนี้จะกำหนดค่าให้การ์ดแต่ละใบระหว่าง 0.7 และ 1.3 และนำไปคูณกับน้ำหนักอื่นๆ ของการ์ด เนื่องจากกว่าตัวคูณนี้เปลี่ยนแปลงน้ำหนักทั้งหมดของชุดการ์ด ทำให้นอกเหนือจากโอกาสปรากฏของการ์ดที่ได้รับการปรับค่าจะเปลี่ยนไปอย่างเดียวแล้ว จะส่งผลไปถึงโอกาสปรากฏของชุดการ์ดแต่ละชุดด้วย

นอกเหนือจากการปรับค่าเล็กน้อย เรายังถ่วงน้ำหนักตัวเลือกของการ์ดตามระดับความหายากด้วย การ์ดระดับทั่วไปและการ์ดชุดพื้นฐานมีน้ำหนักที่ทำให้มีโอกาสปรากฏให้เลือกมากกว่าการ์ดระดับหายาก และการ์ดระดับหายากก็มีน้ำหนักที่ทำให้โอกาสปรากฏให้เลือกมากกว่าการ์ดระดับสุดยอด เมื่อการ์ดในชุดการ์ดมีจำนวนน้อย ระบบปัจจุบันจะมีแนวโน้มให้การ์ดหายากและสุดยอดปรากฏบ่อยขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเราไม่พบปัญหานี้ในชุดการ์ดที่มีการ์ดจำนวนมาก เราได้วางแผนปรับปรุงระบบนี้ในการอัพเดต 12.0 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลานประลองในอนาคต

เรามีความมุ่งมั่นในการค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ในลานประลอง รักษาประสบการณ์ให้สดใหม่อยู่เสมอ พัฒนาความหลากหลาย และทำให้ผู้เล่นมีโอกาสในการตัดสินใจที่น่าสนใจมากขึ้น เราสังเกตเห็นว่าการเลือกการ์ดนั้นไม่หลากหลายเท่าที่ควรจะเป็น และเราอยากจะพัฒนาจุดนี้ให้ดีขึ้น เพื่อเป้าหมายนี้ เราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการอัพเดต 11.2:

  • เราจะเพิ่มชุดการ์ดใหม่ที่ซ้อนทับอยู่กึ่งกลางระหว่างชุดการ์ดเดิม ตัวอย่างเช่น ชุดการ์ดใหม่ระหว่างชุดที่ 2 และ 3 จะประกอบด้วยการ์ดที่อ่อนแอที่สุดจากชุดที่ 2 ครึ่งหนึ่ง และการ์ดที่แข็งแกร่งที่สุดจากชุดที่ 3 อีกครึ่งหนึ่ง
  • จะมีชุดการ์ดใหม่ 6 ชุดที่ไม่ใช่การ์ดระดับตำนาน (รวมทั้งหมดมี 13 ชุด) และชุดการ์ดใหม่ 2 ชุดสำหรับการ์ดระดับตำนาน (รวมทั้งหมดมี 5 ชุด)
  • นอกจากนี้ การ์ดที่แข็งแกร่งที่สุดในชุดที่ดีที่สุด และการ์ดที่อ่อนแอที่สุดในชุดที่แย่ที่สุดจะไม่ปรากฏในชุดการ์ดที่ซ้อนทับนี้ ถือเป็นการลดโอกาสปรากฏให้เลือก

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มีการ์ดที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในรอบหนึ่งมีจำนวนมากขึ้น เพราะการ์ดเหล่านั้นจะปรากฏคู่กับการ์ดที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้การ์ดที่ปรากฏในเกมและได้รับการเลือกในเด็คลานประลองใดๆ มีความหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย

เรารักลานประลอง และจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมปรับปรุงโหมดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป โปรดส่งความคิดเห็นของคุณเข้ามาเรื่อยๆ ขอขอบคุณที่อ่านจนจบ และไว้พบกันในโรงเตี๊ยม!

Emote_en_Arena_WellPlayed.png